Fundacja Gajusz

  • ul. Piotrkowska 17 (wejście D)
  • 90- 406 Łódź

Fundacja pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym, zapewnia pomoc psychologivzną i materialną. Projekty realizowane obecnie przez Fundację:
- "Gajusz przyjaciel chorego dziecka".
- "Starszy Brat, Starsza Siostra"
- "Program Pomocy Prawnej" dla dzieci - ofiar wypadków komunikacyjnych


Więcej informacji można znaleźć również na fanpage'u Fundacji.

The Gajusz Foundation
The Foundation provides care and support for chronic and terminally-ill children. The projects carried out by the Foundation include: "Gajusz the sick child's friend", "Big Brother, Big Sister" and a Legal Support Program" for children involved in road traffic accidents.