Polski Związek Niewidomych

  • ul. Konwiktorska 9
  • 00 - 216 Warszawa

Celem Polskiego Związku Niewidomych jest społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewidomych i słabowidzących, a także reprezentowanie członków Związku wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Okręg Dolnośląski,
Okręg Kujawsko - Pomorski,
Okręg Lubelski,
Okręg Lubuski,
Okręg Łódzki,
Okręg Małopolski,
Okręg Mazowiecki,
Okręg Opolski,
Okręg Podkarpacki,
Okręg Podlaski,
Okręg Pomorski,
Okręg Śląski,
Okręg Świętokrzyski,
Okręg Warmińsko -Mazurski,
Okręg Wielkopolski,
Okręg Zachodniopomorski. The Polish Association of the Blind
The objective of the Association is the social integration, rehabilitation and protection of professional, economic and social interests as well as the prevention of discrimination of the blind and people with poor sight.