Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

  • ul. Kopcińskiego 54
  • 90-032 Łódź

Fundacja zajmuje się modernizacją dydaktycznej bazy szkół; finansuje zajęcia międzyszkolnych kół zainteresowań; dofinansowuje posiłki dla dzieci. Fundacja udziela stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży i promuje nauczycieli-nowatorów.

The Lodz Association to Support Schools
The Foundation supports clubs, school dinners and the purchase of teaching materials. It offers grants to talented young people and promotes innovative teachers.