Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

  • Al. Niepodległości 245/74
  • 02-009 Warszawa

Celem organizacji jest zwiększanie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji pozarządowych, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacji pozarządowych. Ośrodki prowadzą swoje działania przede wszystkim na obszarze swoich regionów. Podstawą działania jest edukacja, zbieranie i dystrybucja informacji, prowadzenie poradnictwa i konsultacji, organizowanie szkoleń.

The Network of Information and Support for Non-Governmental Organisations
The purpose of the organisation is to increase non-governmental organisations' management abilities and long-term activities, development of the cooperation between state and municipal institutions and non-governmental organisations and promotion of the NGOs. It focuses on education, the collection and distribution of information, counselling, consulting and training.