Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc

  • ul. Marianów 7
  • 98-400 Wieruszów

Celem Stowarzyszenia jest:
- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego,
- animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.