PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

  • ul. Wiśniowa 40 B lok. 15
  • 02-520 Warszawa

PAFPIO jest funduszem pożyczkowym wspierającym organizacje nienastawione na zysk. Oferta PAFPIO - krótkoterminowe pożyczki - pomaga organizacjom w zabezpieczaniu finansowej ciągłości realizowanym przez nie projektom.Celem Funduszu jest pomoc organizacjom w prowadzeniu ich własnej polityki finansowej, która w perspektywie pozwoli osiągnąć poziom niezależności finansowej umożliwiający współpracę z bankami komercyjnymi.

The Polish American Community Assistance Fund
PAFPIO supports the development of non-governmental organisations in Poland. It offers them short-term loans to help them smooth out their cash flow. The goal of the organisation is to help NGOs in developing their own financial capabilities that will enable them to achieve financial independence necessary to cooperate with commercial banks.