Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

  • ul. Traugutta 7/9
  • 00-067 Warszawa

Fundacja udziela wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej; tworzy nowoczesne programy edukacyjne, pomocne w kształceniu dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej; dotuje szczególnie wartościowe działania edukacyjne w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego.

The Leopold Kronenberg Foundation
The Foundation supports those associations, foundations and organisations that act to reform economic and enterprise education to adjust them to the market economy; develops modern educational programmes for gifted children and teenagers; subsidies quality educational activities in the area of culture, (paying special attention to music and cultural heritage).

Dostępne granty