Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

  • Kredytowa 6 lok. 20
  • 00-062 Warszawa

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w maju 1992 roku przy wsparciu International Youth Foundation. Celem działań Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje liczne programy i projekty.

The Polish Children & Youth Foundation
The Foundation was established in May 1992 with the support of the International Youth Foundation. Its aim is to foster the all-round development of children and young people. The Foundation delivers numerous projects.

Dostępne granty