Fundacja Feniks Anny Borowiak

  • ul.Kasztanowa 4a
  • 88-100 Inowrocław

Organizacja zajmuje się wspieraniem działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą, udziela pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Inicjuje działania mające na celu podtrzymanie tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Prowadzi warszaty edukacyjne w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturowych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.