OFEK Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

  • Siedziba Fundacji:
  • ul. Poziomkowa 12, 53-007 Wrocław Krzyki
  • Oddział Wielkopolski OFEK | Siedziba Zarządu:
  • Ośrodek Szkolenia Informatycznego
  • ul. Szamarzewskiego 82, 60-569 Poznań

Celem Fundacji jest edukacja komputerowa społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, poprzez upowszechnienie stosowania komputerów w nauczaniu.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Polish Nationwide Foundation of Computer Education
The Foundation's goal is to achieve a computer-literate society, (especially amongst the young generation), through the popularization of computers in education.