Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii

  • ul. Dereniowa 52/54
  • 02-776 Warszawa

Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Biuro prowadzi badania naukowe nad problematyką narkomanii; współtworzy akty wykonawcze do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; współpracuje z jednostkami administracji publicznej, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi; tworzy programy dla szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych; prowadzi działalność informacyjno-oświatową; tworzy placówki prowadzące działalność zapobiegawczą.

The National Bureau for Drug Prevention
The National Bureau for Drug Prevention implements and coordinates the national strategy for counteracting drug addiction. It cooperates with local administrations, local government and non-governmental organisations; it creates programmes for state schools, provides information and education and runs prevention centres.