Biuro Porad Obywatelskich

  • ul. Gałczyńskiego 3
  • 00-362 Warszawa

Biuro Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS jest organizacją pozarządową udzielającą porad osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nie znały swoich praw albo prawa ich nie były respektowane.
Biuro udziela bezpłatnych, bezstronnych, poufnych porad jak rozwiązać swój problem, informacji dotyczących przysługujących uprawnień i praw w konkretnej sytuacji, informacji o dostępnych lokalnie placówkach publicznych i pozarządowych.