Fundacja im. Friedricha Eberta

  • ul. Podwale 11
  • 00-252 Warszawa

Fundacja działa na rzecz podstawowych wartości i ideałów demokracji społecznej.

Cele Fundacji:
• wspieranie kształcenia politycznego i społecznego w różnych dziedzinach w duchu demokracji i pluralizmu
• umożliwianie młodym ludziom dostępu do studiów i badań poprzez przyznawanie stypendiów
• wnoszenie wkładu do współpracy i porozumienia międzynarodowego

Fundacja wspiera i realizuje społeczno-polityczne programy edukacyjne i badawcze oraz działa na rzecz porozumienia i współpracy międzynarodowej.

Główne obszary tematyczne podejmowane aktualnie przez Fundację:
• spójność społeczna
• kultura demokracji
• innowacje i współuczestnictwo
• globalizacja w duchu solidarności