Caritas Polska

  • ul. Okopowa 55
  • 01-043 Warszawa

Caritas prowadzi działalność charytatywną i humanitarną; udziela pomocy duchowej i materialnej ubogim i potrzebującym. Organizacja prowadzi Stacje Opieki dla osób chorych, udziela pomocy bezdomnym, bezrobotnym, samotnym matkom, osobom niepełnosprawnym.

Caritas Poland
A registered charity and humanitarian organisation. It provides spiritual and material support for the homeless, unemployed, single mothers, disabled, sick, and other marginalised groups.