Fundacja Internationaler Bund Polska

  • ul. Wrocławska 37a/320
  • 30-011 Kraków

Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi działania skierowane do młodzieży i osób dorosłych. Głównym celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja chce pobudzać do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i współpracę międzynarodową. Poprzez swoje działania fundacja stara się budować symboliczne "pomosty" pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami.