Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

  • ul. Srebrna 1a
  • 43-400 Cieszyn

Stowarzyszeniem istnieje od 1991 r., zajmuje się promocją i inspiracją twórczości młodzieży. Zrzesza ludzi aktywnych, poszukujących, niekonwencjonalnych.

* SCMT swoją ofertę kieruje do młodzieży, ale swoimi działaniami obejmuje wszystkie grupy wiekowe.
* SCMT wspiera inicjatywy młodych ludzi stwarzając możliwości, oddając do dyspozycji zaplecze (informacyjne i techniczne) dla samorealizacji przez:
- edukację kulturalną oraz wszechstronny rozwój zainteresowań, talentów, uzdolnień,
- uaktywnianie, czyli wspólne lub indywidualne tworzenie nowych pomysłów imprez, projektów dla liderów młodzieżowych,
* SCMT zachęca do walki z nudą i stagnacją. Inspiruje poszukiwania w kierunku kreowania nowego wizerunku Cieszyna, jako przestrzeni zdarzeń niezwykłych - działań plastycznych, teatralnych, happeningów, koncertów, festiwali.
* Dalekosiężnym celem SCMT jest stworzenie w Cieszynie międzynarodowego miejsca spotkań, szkoleń i warsztatów dla młodzieży. Miejsca, które stałoby się płaszczyzną integracji różnych środowisk, forum wymiany doświadczeń oraz skupiałoby wiele aktywnych, twórczych grup i osobowości.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.