Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów

  • ul. 10 Lutego 26
  • 81-361 Gdynia

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie nowych sposobów nauczania z wykorzystaniem komputera i szerokiego dostępu do Internetu.

The Internet Teachers' Association
The aim of the Association is to promote new teaching methods using computers and broadband access to the Internet.