Darłowskie Centrum Wolontariatu

  • ul. Królowej Jadwigi 3
  • 76-150 Darłowo

Stowarzyszenie Darłowskie Centrum Wolontariatu prowadzi Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której działa ponad pół tysiąca wolontariuszy. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu. Poprzez aktywizowanie i edukację młodych ludzi dąży do wzmocnienia rozwoju społeczności lokalnej, pomaga rozwijać ciekawe inicjatywy dzieci, młodzieży i osób starszych, pochyla się nad losem dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u Centrum.