Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

  • ul. Złota 11 lok. 9
  • 00-019 Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej działa na rzecz poszerzania wiedzy prawnej wśród obywatelek i obywateli. Członkami PSEP są m.in. prawnicy, filozofowie, dziennikarze, nauczyciele akademiccy i szkolni. PSEP realizuje swój cel statutowy poprzez:
- realizację zajęć typu Street Law – „Prawo Na Co Dzień”
- publikowanie materiałów edukacyjnych
- uczestniczenie w procesie opiniowania tworzonego prawa
- prowadzenie warsztatów z metodologii zajęć „Prawo Na Co Dzień”
- prowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla zróżnicowanych grup zawodowych (funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Służby Więziennej, nauczyciele szkół ponadpodstawowych)