Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

  • Plac Matejki 5/6
  • 31-157 Kraków

Fundacja działa w ramach Konsorcjum Environmental Partnership for Central Europe, realizującego programy ekologiczne w Europie Środkowej.

Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Polish Environmental Partnership Foundation
The Foundation operates as part of the Environmental Partnership for Central Europe Consortium delivering environmental programmes in central Europe. Foundation programs are constantly developed according to local needs. These activities include financial assistance, consulting, training assistance, networking, environmental certification, offering innovative solutions and disseminating environmentally friendly best practices

Dostępne granty