Polska Organizacja Turystyczna

  • ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro
  • 00-613 Warszawa

Celem POT jest promocja oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą oraz tworzenie warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, a także stowarzyszeń działających w tej dziedzinie.

The Polish National Tourist Office
The aim of the organisation is to promote and create a positive image of Poland in the field of tourism in Poland and abroad as well as to create the opportunities for cooperation between government institutions, self-governments and tourist organisations.