Fundacja Idealna Gmina

  • ul.Gdańska 2/128a
  • 01-633 Warszawa

Celem Fundacji jest:
- wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej i społecznej obszarów wiejskich,
- ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionów,
- rozwijanie międzysektorowej współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
- wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.