Ashoka - Innowatorzy dla Dobra Publicznego

  • Al. Jerozolimskie 27
  • 00 - 508 Warszawa

Ashoka jest międzynarodową organizacją, która wyszukuje i zrzesza wiodących przedsiębiorców społecznych wprowadzających innowacyjne i systemowe rozwiązania najbardziej palących problemów społecznych.
Dla nich i przedsiębiorców biznesu Ashoka tworzy platformę współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, by promować najlepsze rozwiązania problemów społecznych i zwiększać ich oddziaływanie. Ashoka tworzy również partnerstwa ze światem globalnego biznesu i środowiskiem akademickim.

Ashoka
This global organisation aims to recognise social entrepreneurs-extraordinary individuals with unprecedented ideas for change in their communities. Ashoka identifies and invests in these often unrecognised social entrepreneurs.

Dostępne granty