Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

  • ul. Gombrowicza 19
  • 01-682 Warszawa

Celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz restrukturyzacja polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. FDPA działa zarówno na poziomie całego kraju, jak i na szczeblu lokalnym i regionalnym, poprzez sieć biur terenowych zlokalizowanych w Płocku, Siedlcach, Nowym Sączu, Radomiu, Zambrowie i Połczynie Zdroju (kontakt do biur regionalnych na stronie internetowej organizacji). FDPA wspiera rozwój małych przedsiębiorstw oraz pomaga w tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich; prowadzi bezpłatne szkolenie i działalność doradczą, udziela pożyczek na pozarolniczą działalność gospodarczą.

The Foundation for the Development of Polish Agriculture
The objective of the Foundation is to support the development and modernisation of Polish agriculture. The Foundation operates both on national and regional levels through its four regional offices located in Płock, Siedlce, Nowy Sacz and Polczyn Zdroj. It supports small business operating in rural areas by micro-lending and free-of charge training and advice.