Demokratyczna Unia Kobiet

  • ul. Miszewskiego 17, pok.201
  • 80-239 Gdańsk

Demokratyczna Unia Kobiet działa na rzecz ochrony praw i równości kobiet. Organizacja prowadzi bezpłatne pośrednictwo pracy dla kobiet; udziela bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego żywienia; prowadzi pomoc charytatywną dla rodzin najuboższych i patologicznych.
Demokratyczna Unia Kobiet organizuje m.in. konferencje i sympozja, warsztaty i treningi psychologiczne, kursy i szkolenia dla bezrobotnych, Międzynarodowe Targi rękodzieła Artystycznego.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Democratic Union of Woman
The organisation offers a wide range of free-of charge counselling services as well as running its own free-of charge employment agency.