Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

  • ul. Nowolipie 13/15
  • 00-150 Warszawa

Federacja powstała w 1991r jako porozumienie pięciu organizacji; działa na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa: poradnictwo w zakresie antykoncepcji i edukacji seksualnej, konsultacje psychologów, ginekologów, prawników. Federacja prowadzi telefon zaufania dla kobiet, dni otwarte dla kobiet i młodzieży, prowadzi kampanie w mediach; prowadzi działalność informacyjną w zakresie zdrowia kobiety.

The Polish Federation for Woman and Family Planning
The Federation was established in 1991 as a association of five organisations. It defends women's rights, provides counselling on family planning methods and sex education and offers counselling services ( psychologist, gynaecologist and lawyer.) The Federation's other services include a hot line for women, open days for women and adolescents, media campaigns and information services on reproductive health.