Fundacja Kobieca eFKa

  • Adres biura:
  • ul. Krakowska 19
  • 31-062 Kraków
  • Adres do korespondencji:
  • 30-104 Kraków 45, skrytka pocztowa 12

eFKa jest organizacją feministyczną. Statutowe cele eFKi to wspieranie solidarności i samodzielności kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i rozwój kultury kobiecej. Z funduszy uzyskanych od krajowych i zagranicznych fundacji eFKa realizuje projekty na rzecz kobiet. W ramach Fundacji działa: Centrum Kobiet, kwartalnik feministyczny 'Zadra', Akademia Feministyczna, projekt 'Wybory Kobiet', szkolenie trenerek samoobrony i asertywności Wen Do, feministyczna lista dyskusyjna Gender, wydawnictwo eFKa. eFKa organizuje ogólnopolskie konferencje feministyczne, spotkania dyskusyjne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The eFKa Women's Foundation
eFKa is a feminist organisation. It supports women's solidarity and independence, counterattacks discrimination of women and promotes women's culture. It runs the 'Women's Centre', publishes the feminist quarterly "Zadra", runs Wen-Do training courses and organises discussions and feminist conferences.