Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

  • Siedziba główna:
  • ul. Skaryszewska 12 skr. poczt. 206
  • 03-802 Warszawa
  • Adres korespondencyjny:
  • ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

Fundacja udziela wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym problemami uzależnienia. KARAN współpracuje ze środowiskami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie walki z patologiami społecznymi. Prowadzi ośrodki resocjalizacyjne i terapeutyczne na terenie całego kraju. Organizuje zbiórki, aukcje, wystawy, odczyty i szkolenia. Prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową, organizuje konferencje i seminaria, realizuje programy profilaktyczne w szkołach i innych placowkach.

The KARAN Foundation
The Foundation helps children and young people suffering from the problems with addiction. KARAN co-operates with other organisations, organises collections and auctions, exhibitions, lectures and training as well as running counselling centres.