Fundacja Hobbit

  • pl. św. Macieja 5a
  • 50-244 Wrocław

Celem Fundacji Hobbit jest szeroko pojęta organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

The Hobbit Foundation
The Foundation organises leisure time for children and young people.