Fundacja dla Polski

  • ul. Hoża 27 lok.14
  • 00-521 Warszawa

Fundacja działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Realizuje projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promowanie zdolnych młodych ludzi.