Fise Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

  • pl. Konstytucji 5 lok. 14
  • 00-657 Warszawa

Misją Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia. Fundacja pracuje m.in. na rzecz podniesienia kompetencji osób działających w służbach zatrudnienia, promując uelastycznienie polskich instytucji rynku pracy tak, aby lepiej odpowiadały one na potrzeby osób bezrobotnych lub chcących zmienić pracę. FISE wspiera i promuje działalność mającą na celu rozwijanie przedsiębiorczości, podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, tworzenie i rozwój firm oraz stowarzyszeń.