IAESTE Polska

  • ul. Waryńskiego 6/41
  • 00-631 Warszawa

IAESTE jest międzynarodowym programem koordynującym praktyki studenckie na polu inżynierii, informatyki, matematyki, nauk fizycznych i przyrodniczych, architektury i nauk rolniczych. Na terenie całego kraju działają Komitety Lokalne przy uczelniach wyższych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Polish IAESTE Committee
IAESTE is an international programme coordinating students' internships in the field of engineering, information technology, mathematics, science, architecture and agriculture.