Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

  • Krzyżowa 7
  • 58-112 Grodziszcze

Celem Fundacji jest wspieranie pojednania polsko-niemieckiego; kształtowanie i umacnianie porozumienia ogólnoeuropejskiego; przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji poszczególnych narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych lub światopoglądowych.

Działalność programowa Fundacji została podzielona na trzy obszary:
- Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (międzynarodowe spotkania młodzieży, warsztaty i kursy artystyczne, plenery graficzne, seminaria i konferencje, spotkania dyskusyjne),
- Miejsce Pamięci,
- Akademia Europejska.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage'u Fundacji.

The Krzyżowa Foundation for Mutual Understanding
The goal of the Foundation is to support Polish-German reconciliation, shape and strengthen the European agreement, fight discrimination between nations, ethnic and religious groups. The foundation delivers the following projects: International Meeting House for Youth, Remembrance and European Academy.