Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

  • ul. T. Kościuszki 65
  • 23-400 Biłgoraj

FFLZB zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Fundacja łączy darowizny darczyńców indywidualnych, firm oraz innych instytucji i z tych darowizn buduje wieczysty kapitał żelazny. Odsetki uzyskiwane z lokat kapitału żelaznego FFLZB przeznacza na - w formie dotacji i grantów - finansowanie inicjatyw i programów wynikających z analizy potrzeb lokalnych i woli darczyńców. FFLZB wspiera przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych. Beneficjentami FFLZB są lokalne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy kultury, kluby i inne instytucje nie nastawione na zysk, które prowadzą działalność na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców. Fundacja realizuje program stypendialny.

The Bilgoraj District Local Fund Foundation
The Foundation collects and grants financial resources for the improvement of local communities. Its beneficiaries include local associations, foundations, schools, community centres and other non-profit institutions aimed at developing the community. It also provides scholarship programmes.