Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

  • ul. Targowa 9
  • 37-300 Leżajsk

LSR prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu i realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. LSR zrealizowała wiele projektów, w tym dotyczących promocji przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów ludzkich.

LSR realizuje działalność charytatywną prowadząc tzw. Fundusz Lokalny, który wspiera inne lokalne organizacje pozarządowe oraz udziela stypendiów uzdolnionej młodzieży.