Instytut na rzecz Ekorozwoju

  • ul. Nabielaka 15 lok.1
  • 00-743 Warszawa

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego, działającą w formule fundacji. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski.

W swojej działalności Instytut kieruje się misją:
- budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym oraz ochroną środowiska;
- występowania i działania w interesie obecnych i przyszłych pokoleń.

Instytut działa na forum Europejskim w ramach European Environmental Bureau oraz w kraju w koalicjach organizacji społecznych, m. in. Klimatycznej, ds. Funduszy UE, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.