Polska Zielona Sieć

  • ul. Sławkowska 12
  • 31-014 Kraków

Polska Zielona Sieć (PZS) jest siecią organizacji ekologicznych, podejmującą działania o charakterze ogólnopolskim. PZS wspiera integrację ruchu ekologicznego w Polsce; realizuje projekty regionalne i długoterminowe kampanie ogólnopolskie.
Polska Zielona Sieć jest członkiem międzynarodowych sieci NGOs:
CEE Bankwatch Network, ANPED oraz SFTEAM,
jak również sieci krajowych:
OFOP, Grupy Zagranica, Koalicji Sprawiedliwego Handlu, Koalicji Klimatycznej, Koalicji Polskich POE na rzecz Funduszy UE oraz Koalicji Clean Clothes Polska.

The Polish Green Network
It is a network of ecological organisations. It supports the integration of the ecological movement in Poland.