Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

  • ul Armii Krajowej 119/121
  • 81-824 Sopot

Celem Ośrodka jest działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna, informacyjna i popularyzatorska. Ośrodek organizuje spotakania, konferencje krajowe i międzynarodowe, wykonuje ekspertyzy.

The Gdańsk University Research Centre on European Integration
The Centre activities concern research, education and information. The Centre organizes meetings, conferences and prepares expert opinions.