Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

  • Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
  • 01-015 Warszawa

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce; podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym, organizuje Konkurs Akademicki o indeks na studia dziennikarskie i polityki społecznej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

Dostępne granty