Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa

  • Adres do korespondencji:
  • Ćmiłów 13
  • 20-388 Lublin 6

Stowarzyszenie działa na rzecz równouprawnienia płci we wszystkich sferach życia społecznego i rodzinnego; promuje postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa; wspiera działania zmierzające do poszanowania dobra dziecka w życiu społecznym; monitoruje postępowania prawne dotyczące spraw rodzinnych prowadzone przez organy wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie prowadzi poradnię dla członków rodzin, organizuje kampanie społeczne promujące postawy świadomego rodzicielstwa; współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i mediami; zbiera i upublicznia informacje na temat nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących rodziny.

The Association for the Respect and Equality of Rights
The Association supports the concept of equal rights in all areas of social and family life. It promotes the idea of responsible parenthood, organises children's rights activities and monitors legal proceedings concerning the family. It runs a counselling centre for family members, organises social campaigns on responsible parenthood, and collates and publicises information on legal irregularities concerning the family.