Centrum Inicjatyw Obywatelskich

  • ul. Sienkiewicza 19
  • 76 - 200 Słupsk
  • Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Centrum współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia ich profesjonalizmu działania, w tym poziomu świadczonych usług; działa na rzecz integracji sektora pozarządowego poprzez budowanie reprezentacji na poziomie powiatów i województw; upowszechnia i adaptuje standardy działania przyjęte przez sektor pozarządowy w Unii Europejskiej. Organizacja jest Lokalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku LPIE w woj. pomorskim.

The Slupsk Centre of Support for non-Governmental Organisations
The Centre cooperates with NGO's to improve their standards of service in order to further integrate them, and to promote the European NGOs' standard of performance. The organisation is a regional information point of the Eurodesk network.