Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ

  • P.O.Box 6
  • 60-990 Poznań 43

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą: przywracanie, upamiętnianie i utrwalanie pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej, praca na rzecz dialogu polsko-izraelskiego, realizacja projektów wielokulturowych na rzecz wspólnego dziedzictwa polsko-niemiecko-żydowskiego, działania edukacyjne i wydawnicze. Od 10 lat Stowarzyszenie wydaje ogólnopolskie pismo społeczno-kulturalne Miasteczko Poznań.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.