Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Misja Nadziei

  • ul Żółkiewskiego 9/100
  • 27-600 Sandomierz

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom zagrożonym patologiami społecznymi. Stowarzyszenie promuje ideę rodzicielstwa zastępczego, propaguje rodzinne pogotowia opiekuńcze, zakłada Rodzinne Domy Zastępcze i świetlice dziennego pobytu, organizuje akcje dożywiania i dokształcania dzieci z rodzin ubogich oraz letni i zimowy wypoczynek; w ramach Stowarzyszenia działa telefon zaufania. "Misja Nadziei" spełnia również funkcje opiniotwórcze przy tworzeniu ustaw i praw w zakresie obrony praw dziecka i rodziny. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

The Christian Association for Helping Children "Mission of Hope"
The aim of the Association is to help children at risk. It promotes the idea of foster families and family emergency shelters for children, helps establish family foster homes and foster family centres, organises school meals campaigns and summer and winter holidays for children from poor families and runs a child help-line.