Dziecięca Akademia Artystyczna

  • ul. Hoża 51
  • 00-681 Warszawa

Dziecięca Akademia Artystyczna prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi technikami i środkami plastycznymi oraz stworzenie odpowiednich warunków zapewniających rozwój twórczej aktywności.

The Children's Art Academy
The Academy runs art classes for children and young people in order to provide them with the opportunity for creative development.