Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier

  • Al. Przyjaciół 8 lok. 1a
  • 00-565 Warszawa

Fundacja "Porozumienie bez Barier" pomaga dzieciom niepełnosprawnym, chorym, osieroconym, ubogim. Fundacja wspiera szpitale, inne fundacje, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenie i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Fundacja udziela pomocy finansowej oraz wsparcia w postaci specjalistycznego sprzętu, leków. Fundacja ma przede wszystkim na celu budzenie społecznej śwaidomości istnienia barier, na jakie napotykają się ludzie niepełnosprawni oraz podejmowanie takich działań, które wpływają na kształt polityki społecznej państwa. Fundacja współtworzy programy integracyjne; prowadzi Fundusz Pomocy Młodym Talentom.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage'u Fundacji.

The Jolanta Kwasniewska Communication without Barriers Foundation
The Foundation helps children in need. It supports hospitals, other foundations, hospices, rehabilitation centres, associations and other specialist establishments. In addition to direct financial support the foundation also provides these places with appropriate medicine and equipment. The main purpose of the Foundation's activity is to raise social awareness of the existence of barriers met by the disabled and undertake activities which may influence the state's social policies. The Foundation runs a fund aimed at supporting young talent.