Fundacja Masz Szansę

  • ul. Beatrycze 15
  • 20-715 Lublin

Fundacja "Masz Szansę" działa na terenie całej Polski. Fundacja prowadzi psychologiczne treningi, warsztaty umiejętności i obozy terapeutyczne dla młodzieży niedostosowanej i zagrożonej patologią społeczną; warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, psychologów oraz innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży; organizuje grupy samopomocy dla młodzieży, rodziców i wychowawców. Publikuje materiały specjalistyczne.