Fundacja na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych Plus

  • Al.Kasztanowa 4a
  • 30-227 Kraków

Najważniejszym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych oraz wspieranie placówek opiekuńczych wprowadzających nowe metody terapii psychologicznej i psychiatrycznej. Fundacja organizuje i prowadzi szkolenia dla pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pracowników służby zdrowia w zakresie nowych metod pracy terapeutycznej (m.in. metoda Wideotreningu Komunikacji).

Fundacja pomaga młodym ludziom w znalezieniu pomocy społecznej, pedagogicznej, psychologicznej i medycznej; finansuje kształcenie dzieci ze środowisk zagrożonych; działa na rzecz integracji dzieci ze środowisk zagrożonych z grupami i środowiskami społecznymi (szkoła, osiedle, praca).

Fundacja współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz dzieci oraz władzami samorządowymi i państwowymi w kraju i zagranicą.

The Foundation for Socially Excluded Children Plus
The Foundation delivers the "Big Brother, Big Sister" programme. The Foundation also organises training courses for teachers, psychologists, therapists and social and health care workers on new methods in care. It helps young people find social, psychological and medical aid, finances education of socially excluded children and promotes the integration of socially excluded children. The Foundation co-operates with other children's organisations and local and state governments in Poland and abroad.