Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia

  • ul. Nowoursynowska 100
  • 02-797 Warszawa

Misją Fundacji jest działanie na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Fundacja pomaga dzieciom niepełnosprawnym - prowadzi terapie; popiera i upowszechnia hipoterapię jako metodę rehabilitacji w niektórych schorzeniach dzieci i młodzieży; prowadzi szkolenia dla hipoterapeutów.

The Disabled Children's Aid Foundation
The Foundation's mission is to support the social integration of disabled children and teenagers. The Foundation supports and promotes hipotheraphy as a rehabilitation method for some illnesses and runs courses for instructors of hipotheraphy.