Fundacja Uwolnienie

  • Siedziba:
  • ul. Inowrocławska 5a
  • 91-020 Łódź
  • Adres do korespondencji:
  • ul. Więckowskiego 29/5, 90-727 Łódź

Misją Fundacji jest udzielanie pomocy osobom uzależnionym, bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym bądź społecznym. Głównym nurtem działań Fundacji jest prowadzenie terapii i szkoleń.