Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha

  • Al. Jerozolimskie 99 lok. 44
  • 02-001 Warszawa

Ośrodek dostarcza rzetelnej wiedzy na temat uzależnień; prowadzi zajęcia edukacyjne, grupy wsparcia, terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną, interwencję kryzysową, odtruwanie dla osób uzależnionych.

The Prevention, Education and Therapy of Addictions Centre
The Centre provides thorough knowledge on addiction awareness. It offers educational courses, support groups, individual, group and family therapy, crisis intervention, and detoxication.